Χειρουργική Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Ορισμένες περιπτώσεις υπογονιμότητας σε άνδρες και γυναίκες μπορεί να αντιμετωπισθούν με την κατάλληλη χειρουργική επέμβαση. Η στειρότητα μπορεί μερικές φορές να αντιστραφεί: οι σάλπιγγες μπορεί να «διανοιχθούν» με λαπαροσκοπική χειρουργική, ενώ για τους άνδρες που δεν παράγουν σπέρμα επειδή έχουν κάνει χειρουργική επέμβαση στείρωσης (βαζεκτομή) ή απέτυχαν να αναστρέψουν μία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ