Μέθοδος ICSI

Τί είναι η ενδο-κυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου και πώς λειτουργεί; H ενδο-κυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI) περιλαμβάνει την έγχυση ενός μόνο σπερματοζωαρίου σε ένα ωάριο με σκοπό να το γονιμοποιήσει. Το γονιμοποιημένο ωάριο (έμβρυο) μεταφέρεται στη συνέχεια στη μήτρα της γυναίκας.Η σημαντική εξέλιξη του ICSI σημαίνει ότι όσο κάποια σπερματοζωάρια μπορούν να…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ