Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Στις αναπτυγμένες χώρες οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να βάλουν προτεραιότητες για περιορισμό των ΣΜΝ. Αυτό έχει προκύψει λόγω της αύξησης της επίπτωσης στο γενικό πληθυσμό, τα τελευταία χρόνια από την αύξηση της αυξημένου κινδύνου σεξουαλικής δραστηριότητας και της μεγάλης μετακίνησης πληθυσμών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και της…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ